Skip links

Styrelsen

Föreningen Plogga arbetar med privatpersoner, skolor, kommuner, företag och organisationer inom Sverige. Här får du träffa styrelsen i Föreningen Plogga.

Styrelseadress:
Pålviksvägen 30
805 95 Gävle

Vice ordförande
Erik Ahlström
Grundare av Plogga
erik@plogga.se

Ordförande
Tomas Bergenfeldt
Grundare av Äventyrsresor
0705-56 16 31
tomas@bergenfeldt.se

Insamlings- och projektansvarig
Maria Bergman-Kosinski

Kassör
Johan Ekroth

Styrelsemedlem
Göran Hellgren

Suppleant
Oskar Kihlborg

Kommunikationsansvarig – Adjungerad
Sofie Nilsson

Styrelsemedlem – Adjungerad
Elisabet J Strömberg

Sekreterare
Jenny Lundberg Fröjd

Valberedning

Fredrik L Söderhielm

Erik Huss

Carina Qvarngård

Årsstämma

Kallelse årsstämma Föreningen Plogga 2022 – pdf-dokument

Årsbokslut Plogga 2021 – pdf-dokument

Verksamhetsberättelse 2021 – pdf-dokument

sv_SESvenska